Osoby divadelního souboru

(na fotografii členové: zleva Karolína, Ondřej B., Alex (pejsek), Babu, Martina, Kateřina J., Ondřej P., Tereza, Jana, Milan, Miroslav, Kateřina H., Tomáš, Radek, Martin a Vlastimil)

Soubor v plné kráse je zde.

Možná nejlepší charakteristikou našeho souboru je rozrůstající se sbírka citátů.

Divadelním souborem prošlo poměrně dost členů. Je to dáno tím, že jde z velké části o soubor studentský a sem tam se divadelník po ukončení studia zbaběle vrací do rodného kraje a soubor opustí. Tím je způsoben pravidelný odliv členů, na druhé straně postupně sílící proslulost divadelního souboru nejen mezi studenty historie způsobuje, že přicházejí členové noví a prakticky vždy se se souborem identifikují. Což je s ohledem na poněkud divočejší bohémské prostředí divadla dosti s podivem (ikdyž...). Kdokoli má dveře do souboru otevřeny a každého příchozího rádi uvítáme. Je jen otázka, zdali si zvykne.